Najczęściej używane metody obniżania zwierciadła wody gruntowej

Najczęściej używane metody obniżania zwierciadła wody gruntowej

 

Zbyt wysoki poziom wód gruntowych w wielu miejscach może być sporym problemem. Często spotykają się z nim osoby, które chcą wybudować własny wymarzony dom, ale grunty na danym terenie są zbyt podmokłe, co z kolei mogłoby doprowadzić do uszkodzenia konstrukcji domu. Również wysokie zwierciadło wody gruntowej przeszkadza przy różnego rodzaju wykopach pod inne inwestycje. Jak specjaliści radzą sobie w takiej sytuacji?

 

Istnieje wiele sposobów na obniżenie zwierciadła wody gruntowej, ale my przedstawimy pięć najpopularniejszych z nich, które mogą być również stosowane przy różnego rodzaju pracach.

 

  1. Pompowanie z wykopu bez obudowy

Na dnie wykopu instaluje się wówczas poziomy drenaż opaskowy, który zbiera i odprowadza wodę do studni, skąd następnie jest ona odpompowana w inne miejsce. Taka metoda sprawdza się głównie wtedy, gdy konieczne jest obniżenie wód gruntowych o maksymalnie 2 metry i podłoże jest słabo lub średnio przepuszczalne, na przykład gliniaste lub piaszczyste.

 

  1. Pompowanie w obudowie ze szczelnych ścianek

Technika jest analogiczna do tej w punkcie pierwszym, ale sprawdza się ona przy czym różnica poziomów wody może być już większa i wynosić do 6-8 metrów.

 

  1. Wykop w szczelnych ściankach z dodatkiem korka

Gdy systemy pomp nie są wystarczająco wydajne, aby nadążyć z przepompowywaniem wody, wtedy na dnie wykopu może pojawić się kurzawka, czyli upłynniony grunt. Wtedy stosuje się technikę wykonania wykopu ze szczelnymi ściankami oraz betonowym korkiem – może on pełnić także rolę przyszłego fundamentu.

 

  1. Wykorzystanie studni dyspersyjnych

Studnie rozmieszczane są na zewnątrz wykopu przy jego obwodzie. Powstają leje dyspersyjne, które zachodzą na siebie wokół wykopu. Umieszczone w nich pompy głębinowe odprowadzają przez rurociągi nadmierną ilość wód podziemnych, co doprowadza do osuszenia terenów.

 

  1. Wykorzystanie igłofiltrów

Ostatnią metodą na odwadnianie wykopów i budynków jest wykorzystanie igłofiltrów. Dzisiaj systemy igłofiltrowe stosowane są coraz częściej i dają bardzo dobre efekty. W gruncie umieszcza się igłofiltry – na ich końcówce znajduje się filtr z perforacją, który pobiera wodę z gruntu, następnie igłofiltry podłączane są do kolektorów i agregatów ssących z rurociągiem. Najczęściej stosuje się igłofiltry elastyczne, ich część robocza może mieć nawet do 60 centymetrów.